Polityka prywatności

Cookies
IMIN Group T. Kapica, P. Ślęczka S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 14, 30 – 478 Kraków, informuje o korzystaniu z plików cookies w witrynie internetowej www.budkitelefoniczne.pl, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne, t. jedn. Dz. U. 2016.1489 z późn. zm.