Nota prawna

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony internetowej www.budkitelefoniczne.pl. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wszystkie poniższe warunki i zastrzeżenia.

Prawa autorskie i znaki towarowe
IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C. zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej www.budkitelefoniczne.pl i materiałów w niej zawartych.
Żadna zawarta na stronie internetowej www.budkitelefoniczne.pl informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na tej stronie bez pisemnej zgody IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C.

Ograniczenie odpowiedzialności
Treści zawarte na stronie www.budkitelefoniczne.pl mają charakter informacyjny i nie są wiążące. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności.
IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do strony internetowej www.budkitelefoniczne.pl oraz z korzystania z niej.
IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego lub innych urządzeń użytkownika w związku z dostępem do www.budkitelefoniczne.pl, korzystaniem z tej strony lub pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików. W szczególności IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C. jest wolna od wszelkiej odpowiedzialności za przypadki zainfekowania urządzeń użytkownika oprogramowaniem typu malware, spyware, worm, cracking, phishing lub innym, jak również za przypadki otrzymywania niezamówionej informacji handlowej (spam) czy utraty danych.
IMIN Group Kapica T., Ślęczka P. S.C. nie ponosi odpowiedzialności za treść, polityki prywatności lub funkcjonowanie stron, do których odesłania zamieszczone są na stronie internetowej www.budkitelefoniczne.pl lub które zawierają odesłania do tej strony.